Podpora

08.02.2017 09:17
Naladenie prijímača Cryptobox funkciou FastScan Na diaľkovom ovládači stiskneme talčidlo MENU. Potvrdíme voľbu INŠTALÁCIA stredovým tlačidlom OK. Prejdeme na položku Fast Scan a potvrdíme stredovým tlačidlom OK. Nastavíme tabuľku podľa obrázka nižšie. Na zmenu údajov použijeme tlačidlá šipky...

FastScan

FastScan je funkcia satelitného prijímača slúžiaca k jeho rýchlemu naladeniu a zároveň na uchovanie aktuálneho zoznamu programov. Poradie jednotlivých programov je stanovované centrálne. Programy sú usporiadané do žánrových blokov, pričom medzi jednotlivými blokmi sú voľné pozície pre možnosť zaradenia nových programov. Aktuálne poradie programov vo funkcii FastScan je vždy k dispozícii na stiahnutie na www.skylink.sk .

Kontakt

HANARNY s.r.o. Masarykova 420/140
Kopčany
90848
+421 908 309 628 kiska.roman@gmail.com